top of page

Half Term Hoppers

Half Term Hoppers Returns!

Half Term Hoppers is a 3 half-day dance intensive hosted by Joon Dance at Chapter Arts in Cardiff. 11-15 year olds of all levels of experience with dance and movement will be offered the opportunity to develop creative movement skills in a supported environment. 2 dance artists, Sophie and Indigo, will guide participants through an exploration of the theme “Outside In” in an array of activities ranging from free movement exploration to building technical dance skills.

 

The days will flow as follows -

10:00-11:30 Contemporary dance skills - we will learn how to move our body safely through space, travelling, rolling, and learning dances in a mixture of contemporary dance styles.

11:30-12:00 Break

12:00-13:30 Outside In creative movement - In this session we will explore the theme Outside In through an array of creative exercises that will include creating our own choreography.

Cwrs dawns dwys 3 hanner diwrnod yw Sboncwyr Hanner Tymor sy’n cael ei gynnal gan Joon Dance yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter. Bydd pobl ifanc 11-15 oed gydag unrhyw lefel o brofiad o ddawnsio a symud yn cael cynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau symud creadigol mewn cyd-destun cefnogol. Bydd 2 artist dawns, Sophie ac Indigo, yn tywys y rhai sy’n cymryd rhan drwy broses o archwilio'r thema "Tu Allan y Tu Mewn" mewn amrywiaeth o weithgareddau gan amrywio o archwilio symud yn rhydd i ddatblygu sgiliau dawns technegol.

Bydd y diwrnodau’n llifo fel hyn - 

10:00-11:30 Sgiliau dawns cyfoes - byddwn yn dysgu sut i symud ein cyrff yn ddiogel drwy fan gwag, gan deithio, rholio a dysgu dawnsfeydd mewn amrywiaeth o arddulliau dawns cyfoes.

11:30-12:00 Egwyl

12:00-13:30 Symud creadigol Tu Allan y Tu Mewn - Yn y sesiwn hon byddwn ni’n archwilio'r thema Tu Allan y Tu Mewn drwy amrywiaeth o ymarferion creadigol a fydd yn cynnwys creu ein coreograffi ein hunain.

Cost: £50

May Half Term Hoppers

May 27/28/29 - 10:00-13:30

bottom of page